COVID-19 Huisregels

Hygiëne Protocol Covid-19

 

 

Deze voorwaarden zijn voortgekomen vanuit het “Protocol Veilig trainen voor BHV, - EHBO, - Reanimatie- en veiligheidscursussen tijdens de Covid-19 pandemie”

 

Bij het boeken van een cursus, opleiding danwel workshop gaat u automatisch akkoord met onze standaard-, aanvullende huisregels en protocollen!

 

 1. Gedragsregels Social Distancing en hygiëne

 

RIVM

De richtlijnen van het RIVM zijn leidend voor iedereen: instructeurs, medewerkers en cursisten.

 • Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest of verhoging vanaf 38 graden.
 • Blijf thuis wanneer een huisgenoot meer dan 38 graden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten.
 • Houd te allen tijde 1.5 meter afstand tot medewerkers en cursisten.
 • Schud geen handen.
 • Hoest en nies in je ellenboog en gebruik papieren zakdoekjes.
 • Was je handen regelmatig met water en zeep en gebruik handdesinfectiemiddelen (alcoholgel en alcoholvloeistof) wanneer water en zeep niet beschikbaar zijn.

 

Handen wassen

Handdesinfectiemiddel is beschikbaar bij de entree van de cursuslocatie en in de lesruimten. In de cursuslocatie zijn voldoende gelegenheden aanwezig om de handen te kunnen wassen.

 • Bij de entree moeten de handen worden gedesinfecteerd.
 • Bij het verlaten van de lesruimte, pauzes of toiletbezoek worden handen gewassen/ gedesinfecteerd volgens het protocol handhygiëne. Dit protocol vindt u bij elke wasgelegenheid.

 

Jassen & Tassen

Bij binnenkomst worden de jassen opgehangen en niet mee de lesruimten in genomen. De kapstok bevindt zich in de hal. De tas met uw noodzakelijk item neemt u wel mee naar de lesruimte.

 

Looproute

In de gehele cursuslocatie zijn looproutes aangebracht. U dient zich hieraan te houden.

 

Lesvak

In cursuslocatie neemt u plaats aan een van de tafels. Deze tafels staan in een lesvak. Om zo min mogelijk verkeer te generen is het belangrijk dat u gedurende de les ook in uw lesvak blijft. Tenzij anders overeengekomen. Bij buitenoefeningen zoals brandbestrijding volgt u de aanwijzingen op van de instructeur.

 

Toiletbezoek

U dient na gebruik van het toilet de toiletzitting, doortrekpaneel of knop en deurknoppen zelf te reinigen voor en

na gebruik met de aanwezige desinfectiemiddelen. Hierna volgt u het protocol handhygiëne.

 

Catering - Indien nodig,
De catering wordt verzorgd door (naam cateraar) te (adres, plaats) . Onder leiding van Chef-kok (naam kok). Men werkt volgens strikte normen van het RIVM, de NVWA en HACCP. De lunch wordt in uw lesvak genuttigd. Voorafgaande de lunch volgt u het protocol handhygiëne.

 

     2. Leermiddelen & Hygiëne

Alle leermiddelen zijn voorafgaande de les gereinigd en gedesinfecteerd!

 • De reanimatie, oefenpop is voorafgaand aan de les klaar gemaakt voor gebruik, gereinigd en gedesinfecteerd door de instructeur.
 • De longzakjes worden na elke cursist vervangen en de oefenpop wordt weer gereinigd en gedesinfecteerd
 • Elke cursist heeft zijn eigen set verbandmiddelen (EHBO-BHV Opleidingen)
 • Per praktijkdeel verzorgen wij een set handschoenen
 • Elk praktijkdeel wordt geoefend met handschoenen aan
 • Na gebruik van de handschoenen volgen de cursisten het protocol handhygiëne
 • Handschoenen worden in de daarvoor bestemde bakken gedeponeerd. (Restafval)

 

 

    3.Handhaving


Wij streven naar een veilig leerklimaat voor onze cursisten en een veilig werkklimaat voor onze instructeurs en lotussen/simulanten. Wij gaan er dan ook gemakshalve vanuit dat iedereen deze extra veiligheidsmaatregelen in acht neemt en strikt opvolgt. Door het niet naleven van deze maatregelen brengt u onnodig u, zelf maar ook andere in gevaar. Iets wat u niet moet willen! Onderstaand zijn de bevoegdheden die worden toegekend aan onze instructeurs.

 

Onze instructeurs hebben de volgende bevoegdheden namens MediCare Trainingen:

 • Uitvoeren verkort deurbeleid; (stellen van vragen zoals naar verkoudheidsklachten, zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte of hoest. Bij deze verschijnselen mag de instructeur de cursist weigeren en de toegang tot de leslocatie ontzeggen)
 • Uitvoeren van een temperatuurmeting; (middels infrarood, bij lichte verhoging tot 38 graden mag de instructeur u weigeren en de toegang tot de leslocatie ontzeggen)
 • U bent verplicht medewerking te verlenen aan bovenstaande. (Niet meewerken aan het deurbeleid en/of temperatuurmeting, heeft als gevolg ontzegging van de toegang van de leslocatie)
 • Aanspreken op het niet naleven van de aanvullende voorwaarden. (Een cursist krijgt maximaal 1 waarschuwing, daarna mag de instructeur de cursist weigeren en de toegang tot de leslocatie weigeren)

 

 

    4.Overige informatie


Bovenstaande geldt eveneens voor de opleidingen, cursussen, workshops en samenkomsten namens MediCare Trainingen.

 • Evt Andere werkzaamheden vermelden bv lotus

 

Deze Aanvullende Voorwaarden, Hygiëne Protocol Covid-19 is onderhevig aan veranderingen door maatschappelijke ontwikkelingen, richtlijnen, wet- en regelgeving.

 

 

Dit is versie 1:

Aanvullende Voorwaarden Hygiëne Protocol Covid-19 (2020-01)