Opfrissing tijdens de corona-crisis


Advies voor tijdelijke aanpassing van de reanimatie richtlijnen 20 juni 2020


Advies inzet first responders en burgerhulpverleners
Alle first responders en burgerhulpverleners kunnen worden ingezet. Exclusie op
basis van leeftijd bij het oproepen van first responders en burgerhulpverleners komt
te vervallen.
De hulpverlener wordt dringend gevraagd NIET op een oproep te reageren wanneer:
1) De hulpverlener positief getest is op COVID-19 en zolang hij/zij door GGD/RIVM
als besmettelijk wordt beoordeeld.
2) De hulpverlener één of meerdere klachten heeft die passen bij besmetting met
het coronavirus. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
3) De hulpverlener huisgenoot is van iemand met één of meerdere klachten die
passen bij besmetting met het coronavirus en volgens de adviezen van het RIVM
thuis dient te blijven. https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/ziekte
De hulpverlener wordt dringend geadviseerd NIET op een oproep te reageren
wanneer:
• De hulpverlener of één van zijn huisgenoten behoort tot één van de COVID-19
risicogroepen welke zijn gedefinieerd door het RIVM.
https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/risicogroepen
Advies basale reanimatie door omstanders, first
responders en burgerhulpverleners.
Terug naar normale richtlijn
Voor de basale reanimatie (BLS) geldt vanaf nu dat het advies is deze weer uit te
voeren volgens de normale richtlijn inclusief beademen tenzij de centralist van de
meldkamer ambulancezorg anders aangeeft.
Voor alle reanimaties gelden de volgende aandachtspunten.
• Vraag de meldkamercentralist of van de normale richtlijnen moet worden
afgeweken.
• Hanteer zo mogelijk de (hygiëne)maatregelen zoals de overheid deze adviseert.
• Beperk in alle gevallen het aantal BLS-hulpverleners dat zich met de
daadwerkelijke reanimatie bezighouden tot het minimum. Maximaal twee BLShulpverleners bij het slachtoffer, anderen staan op meer dan 1,5 meter afstand.
• Was na een reanimatie je handen en polsen met water en zeep. Als alternatief
kan handenalcohol gebruikt worden. Dit kan eventueel bij de ambulance of een
eventuele ander aanwezig hulpverleningsvoertuig.
• Hulpverleners die in de dagen/weken na de reanimatie klachten krijgen die
mogelijk duiden op COVID-19 kunnen zich laten testen.
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/testen.
Hulpverleners van politie en brandweer dienen ook contact op te nemen met
hun bedrijfsarts.


Beademen is een belangrijk onderdeel van de reanimatie. Voor hulpverleners geldt,
zoals dit ook gold voor de coronacrisis, dat zij er voor kunnen kiezen geen
beademingen te geven als ze dat niet willen of kunnen. Deze keuze geldt uiteraard
ook andersom. Hulpverleners kunnen er voor kiezen wel te beademen als het advies
is dit niet te doen. Hulpverleners dienen elkaars keuze in deze te respecteren.


Wanneer nog reanimeren volgens COVID-19 richtlijn
Voor de basale reanimatie geldt vanaf nu dat het advies is deze weer uit te voeren
volgens de normale richtlijn inclusief beademen tenzij de centralist van de
meldkamer ambulancezorg aangeeft dat de COVID-19 richtlijn voor reanimatie
gevolgd dient te worden. De centralist gebruikt de tijd die first responder en
burgerhulpverleners nodig hebben om ter plaatse te komen om meer informatie te
verzamelen over het slachtoffer. Als daarin informatie naar voren komt die er
mogelijk op wijst dat het slachtoffer besmettelijk is, dan zal de centralist de
hulpverleners die als eersten arriveren adviseren om de COVID-19 richtlijn te volgen.
In dit geval geldt voor de hulpverleners.
• Beoordeel de ademhaling door alleen naar de borstkas te kijken. Open de
  uchtweg NIET en kom NIET bij het hoofd van het slachtoffer om te voelen en
  te luisteren;
• Is de ademhaling niet normaal en ga je reanimeren, dek dan de mond en neus
  van het slachtoffer af met een stoffen doek, kledingstuk of mondmasker
  zonder het hoofd te bewegen;
• Start met ononderbroken borstcompressies, geef GEEN mond-opmond/masker
   beademing;
• Gebruik de AED zodra deze er is;
• Hervat daarna continu borstcompressies zonder beademingen.


Indien de hulpverlener een doek of bijvoorbeeld een kledingstuk van zichzelf over het
slachtoffer heeft gelegd, dan is het advies de doek of het kledingstuk te wassen met
een normaal kledingwasmiddel alvorens het weer te gebruiken.